Villkor


Bokning och Bokningsavgift

Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen. Avgiften är alltid på 25% av det totala beloppet. Först när bokningsavgiften är betald så gäller bokningen.


Bokningsavgiften återbetalas inte vid avbokning utan tas då ut som en avgift, det är dock möjligt att omboka till en annan tid och då bibehålla sin bokning. Jag erbjuder två (2) kostnadsfria ombokningar, efter tredje ombokningen tillkommer en kostnad på 150 kr.Vid avbokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du 50% av den totala kostnaden.

Vid ombokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du 300 kr.


Vid bröllop som avbokas mindre än 1 månad före fotograferingen debiteras hela kostnaden. 
Ombokning och avbokning

Ombokning av dag görs kostnadsfritt vid sjukdom, dåligt väder eller andra oförutsedda händelser. Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften.


Fotografen kan komma att behöva boka om fotograferingen med kort varsel vid t.ex. sjukdom, sjukhusvistelse, familjetragedi eller annan oförutsedd händelse. Kunden kan ej kräva ekonomisk ersättning men kan avboka fotograferingen kostnadsfritt. 
Pris och Betalningsvillkor

Alla priser som anges i avtal och i webbshoppen är inklusive moms.

Vid uppdrag på timdebitering så debiteras varje påbörjad halvtimme.


Betalning av bokningar sker mot faktura eller via swish. Faktura skickas via mail och betalas inom 14 dagar. Fotograf Amanda Lundén är godkänd för F-skatt.


Alla fakturor ska betalas inom 14 dagar om inget annat avtalas. 


Vid extra tid under fotograferingar till fast pris måste uppdragsgivaren alltid godkänna den extra debiteringen.

Extra kostnad för helger tillkommer på ordinarie priset.

När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).Urval

Efter fotograferingen tar jag fram de bästa bilderna och redigerar dessa. Bilderna levereras efter full betalning skett.


Bildbehandling

Beställaren anlitar fotografen utifrån dennes bildstil och har kontrollerat den via hemsida och sociala medier. Bilderna redigeras enligt fotografens egen stil och smak. Lättare retusch ingår, mer ingående retusch debiteras.


Leverans

Bilderna levereras digitalt i .jpg-format via ett webbgalleri kort efter att beställaren har betalat. Galleriet kommer vara tillgängligt


Användningsrätt

Bilderna får användas på det sätt som har avtalats i vid beställning. Bilderna får ej redigeras eller på annat sätt ändras, det gäller även t.ex. Instagramfilter eller att göra bilderna svartvita. Ibland tvingas bilder beskäras på t.ex. Facebook eller Instagram och det är då okej. Fotografen äger fortfarande bildrättigheterna vilket gör att bilderna ej får säljas vidare. 


Det innebär att du inte får lämna bilderna vidare till tredje part, som t.ex. tävlingar, tidningar, föreningar eller företag. Önskar tredje part ta del av någon bild, så får hen kontakta mig för överenskommelse och köp.


Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.


Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i sin egen portfolio om inget annat avtalats.

Vid otillåten användning kommer en straffavgift att debiteras och rättsliga åtgärder kan komma att vidtas.Namnangivelse

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid användning på sociala medier så blir jag glad om du taggar mig.Reseersättning

Reseersättning utgår med 50 kr/mil.PERSONUPPGIFTER (GDPR)

De personuppgifter som kommer att sparas av Fotograf Amanda Lundén är uppgifter på uppdragskontrakt, kontaktuppgifter samt bilder och liknande. Dessa kommer att sparas i 7 år då de är ett krav enligt bokföringslagen. Efter det kommer uppgifterna att tas bort förutom vissa bilder som fotografen förbehåller sig rätten att spara utan tidsgräns om inte annat skriftligen avtalats. Dessa uppgifter kan komma att delges till tredje part så som revisor eller myndigheter om lagar och regler kräver det. Uppdragstagaren har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om denna för att kontrollera dess riktighet och att ingen överskottsinformation lagrats.- Du är ansvarig för att de bilder som har levererats till dig förvaras på ett säkert sätt. Jag förvarar bilderna så säkert jag kan, men friskriver mig från ansvar för sådan som står utanför min kontroll och som kan göra att de lagrade bilderna förstörs.


Genom att boka Fotograf Amanda Lundén godkänner jag ovanstående villkor.
Vad gäller vid köp av bild?


This is a paragraph. Click edit and enter your own text. You can make changes like making the text bold, underline or italic. This is a great place for you to tell your clients more about your story and to describe the type of photographer you are. You can come back at any time to make more changes.